Palvelumme

Laskentatoimi

Kirjanpito
Kirjanpito sisältää tositteiden järjestelyn, tallennuksen ja kirjanpitotulosteet.
Palkanlaskenta
Palkanlaskenta sisältää juoksevan palkanlaskun, kertaluontoiset palkat ja palkkiot, vuosilomalaskelmat sekä palkkakortit ja -listat.
Investointilaskelma
Investointilaskelmat koskevat uusia hankkeita ja niiden rahoitussuunnittelua.
Kannattavuuslaskelma
Kannattavuuslaskelma on liikkeen tuloksen ja uusien hankkeiden kannattavuuden selvitys.
Verotuslaskelma
Verotuslaskelmat sisältävät eri verojen määrän laskemisen ja selvittämisen.
Tulosennuste
Tulosennuste on kirjanpidon pohjalta tehty ennuste kuluvalle kaudelle.
Tulosanalyysi
Tulosanalyysi on kirjanpidosta johdettu nykytilanteen mukainen tunnuslukuraportti.
Tilinpäätös
Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää liikkeen tuloksen ja varallisuusaseman.

Kokoustekniikka ja neuvottelutaito

Yhtiökokous
Yhtiökokous on yhtiön päättävä elin. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön kannalta merkityksellisiä asioita. Yhtiökokous on osakeyhtiössä pakollinen tilinpäätöksen jälkeen.
Hallituksen kokous
Hallituksen kokous on yhtiön toiseksi ylin päättävä elin. Hallituksen kokouksessa käsitellään yhtiön kannalta vähemmän merkityksellisiä asioita. Hallituksen kokous on osakeyhtiössä pakollinen tilinpäätöksen jälkeen.
Muut kokoukset
Muut kokoukset pitävät sisällään kaikki muut mahdolliset kokoukset, kuten työmaapalaverit, kriisikokoukset jne.

Kokouksiin liittyvät palvelut

Kokouksen sihteerinä toimiminen
Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjan pito.
Kokouksen puheenjohtajana toimiminen
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen läpivienti ja mahdollinen äänestystilaisuuden järjestäminen.
Kokouskutsu
Kokouskutsujen tekoon sisältyvät laatiminen ja postitus.
Neuvottelujen vetäminen
Neuvottelujen vetämiseen sisältyy välimiehenä toimiminen.

Henkilöstöhallinto

Työsopimus
Työsopimuksiin sisältyvät sopimuksen rungon laatiminen työehtosopimusten mukaisesti.
Koulutustilaisuuden järjestäminen
Koulutustilaisuuksia järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kauppaoikeuteen liittyvät

Kiinteistökauppa
Kiinteistökauppaan sisältyvät kauppakirjat ja varainsiirtoverolaskelmat.
Irtaimistokauppa
Irtaimistokauppaan sisältyy kauppakirjan laatiminen.
Sopimusten teko
Sopimusten tekoon sisältyvät eri yhteyksissä vastaan tulevien sopimuksiin liittyvien asioiden selvittäminen.

Suunnittelutoimi

Pitkän tähtäimen suunnitelma
Pitkän tähtäimen suunnitelmat tehdään seuraavalle 10 vuodelle tai sitä pidemmälle ajalle. Pitkän tähtäimen suunnitelma sisältää tavoitteiden ja päämäärien suunnittelun ja toimintojen aikataulun laatimisen pidemmälle aikavälille. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.
Keskipitkän tähtäimen suunnitelma
Keskipitkän tähtäimen suunnitelmat tehdään seuraavalle 3–10 vuodelle. Keskipitkän tähtäimen suunnitelma sisältää yrityksen toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.
Lyhyen tähtäimen suunnitelma
Lyhyen tähtäimen suunnitelmat tehdään seuraavalle 1–3 vuodelle. Lyhyen tähtäimen suunnitelma sisältää lähitulevaisuuden toimintamallin. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.
Budjetointi
Budjetointi on yrityksen rahankäytön suunnittelua. Budjetti tehdään yleensä yhdelle tilikaudelle.
Asiakasneuvonta
Asiakasneuvonta sisältää kirjanpidosta saatavat tiedot, investointineuvonnan, toimintaa koskevan neuvonnan ja kaiken muunkin asiakkaalle tarpeellisen neuvonnan. Asiakasneuvonnasta eli konsultoinnista ei laskuteta erikseen.

Viranomaistehtävät

Kausiveroilmoitus
Kausiveroilmoitus sisältää arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten ilmoittamisen verohallinnolle. Ilmoitusjakso voi olla liikevaihdosta riippuen 1 kuukausi, 3 kuukautta tai vuosi.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan EU-myynti aina seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.
Veroilmoitus
Veroilmoitus tehdään vuosittain tilinpäätöksen jälkeen. Veroilmoituksen jättöaika on osakeyhtiöllä 4 kuukautta tilinpäätöksestä, muilla yhtiömuodoilla seuraavan vuoden maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa.
Palkkojen vuosi-ilmoitus verottajalle
Palkkojen vuosi-ilmoitus sisältää kaikki kalenterivuoden aikana maksetut palkat ja palkkiot. Palkat ja työnantajasuoritukset on ilmoitettava verohallinnolle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Palkkojen ilmoittaminen vakuutusyhtiölle
Palkat voidaan ilmoittaa vakuutusyhtiölle työeläkkeen osalta joko kuukausittain tai seuraavan vuoden alussa. Tapaturmavakuutuksen osalta tiedot ilmoitetaan vuosittain seuraavan vuoden alussa. Vuosittain tehtävän ilmoituksen eräpäivä vaihtelee vakuutusyhtiöittäin.

Muut mahdolliset tehtävät

Yrityksen perustaminen
Yrityksen perustamiseen sisältyvät kaupparekisteriin ja verohallintoon lähetettävät Y-lomakkeet, sekä tarvittaessa yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja muiden asiakirjojen laatimiset. Yhtiömuotovaihtoehtoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta.
Yritystä koskevat muutokset
Yritystä koskevien muutosten hoitamiseen sisältyvät mahdollisten lomakkeiden täyttö ja tarvittavien asiakirjojen laatiminen. Yritystä koskevia muutoksia voivat olla esimerkiksi yhtiömuodon, toimialan, yhtiöjärjestyksen, osoitteen, aputoiminimen tai hallituksen jäsenten muutos.
Erilaiset valitukset
Tehtäviä valituksia voivat olla esimerkiksi verotusta koskevat valitukset, työnantajasuorituksia koskevat valitukset tai vakuutuksia koskevat valitukset.
Erilaiset hakemukset
Tehtäviä hakemuksia voivat olla esimerkiksi ennakkoveron määrää koskevat hakemukset tai starttirahaa koskevat hakemukset.
Erilaiset vastineet
Vastineita tehdään useimmiten verohallinnon ja vakuutusyhtiöiden kyselyihin.
Muut tehtävät
Muita tehtäviä voivat olla esimerkiksi ulkomaalaistyöluvat ja rakennuslupien hakeminen.